Снимак скупа „Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“

Снимак научног скупа о стању, перспективама и улози образовања у развоју Србије, који је одржан 17. И 18. септембра у САНУ, можете преузети ОВДЕ ( ПРВИ ДАН, ДРУГИ ДАН ).

Скуп је организован у оквиру циклуса Стратешки правци развоја Србије у XXI веку, покренутог 2012. године како би се пружио увид и допринос кључним питањима развоја земље, попут образовања, науке, културе, привреде и друштвеног уређења. Први циклус је започео пре осам година управо конференцијом о образовању, а истом темом отпочео је и други циклус.

Овим скупом тежи се сагледавању целовитог стања образовања у Србији. Главни циљеви јесу представљање и анализа кључних података о поменутој теми, критичка анализа трендова у развоју образовања од 2012.године, када је донета Стратегије развоја образовања у Србији, до 2020. године, као и разматрање ових налаза у светлу могућности да образовање буде развојни ресурс Србије.

На основу анализа и увида, биће дате препоруке за  унапређивање образовања у Србији које ће бити доставњене свим релевантним државним и образовним институцијама.

ПРОГРАМ