VII међународна школа и конференција о фотоници – PHOTONICA2019

У понедељак, 26. августа, у 8.30, у Свечаној сали САНУ биће отворен научни скуп о фотоници – PHOTONICA2019. У овој, седмој по реду, међународној школи и конференцији учествоваће педесетак еминентних предавача из целог света и преко 250 научника из Србије и иностранства. Организатори скупа су Институт за нуклеарне науке „Винча“, САНУ и Оптичко друштво Србије.

Још од 2007, када је први пут одржана, PHOTONICA је замишљена као форум за образовање младих истраживача, размену знања и идеја, као и јачање сарадње између научника са универзитета, других академских установа и истраживачких лабораторија у индустрији који раде у овој области. Ове године међу говорницима су нека од највећих имена основних и примењених истраживања у фотоници која су дала доприносе у развоју светлосних технологија.

У оквиру PHOTONICA2019, поред пленарних предавања, а у циљу јачања сарадње између академије, индустрије и ИТ сектора, биће организован и специјални симпозијум  „Machine learning with Photonics“ (https://ml-photonica2019.astonphotonics.uk/), осмишљен у сарадњи са професором Дарком Зибаром са Техничког универзитета у Данској. Такође, програм укључује и два паралелна догађаја: радионицу   „The European synchrotron and FEL user organisation (ESUO) Regional Workshop“ (http://uranus.ipb.ac.rs/~esuo-serbia/regional_workshop.html) i COST акцију „Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms – AtomQT“ (https://atomqt.eu/events).

РАСПОРЕД КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Више детаља о конференцији и пратећим скуповима доступно је на http://www.photonica.ac.rs/.