Notice: Undefined index: term in /var/www/html/sanu/wp-content/themes/sanu/biblioteka-sanu-tribine-search.php on line 42

Резултат претраге за:


Notice: Undefined index: term in /var/www/html/sanu/wp-content/themes/sanu/biblioteka-sanu-tribine-search.php on line 94

Књига о пиринчу / Зоран В. Поповић, Оливера Поповић. – Београд : Службени гласник, 2019

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ

Говоре: академик Зоран В. Поповић
проф. др Драгана Радојичић
Драгомир Антонић

Уторак, 24. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Приказ књига редовних и дописних чланова САНУ који су изабрани 8. новембра 2018. године:
Академске беседе. Књ. 2 / уредник Миро Вуксановић. – Београд : САНУ, 2019
Приступна предавања дописних чланова. Књ. 1 / уредник Миро Вуксановић. – Београд : САНУ, 2019
Библиографије чланова САНУ. Књ. 1 / уредник Миро Вуксановић. – Београд : САНУ, 2019

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ

Говорили: академик Миро Вуксановић
академик Радомир Н. Саичић
дописни члан САНУ Татјана Симић

Уторак, 10. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Михаило Петровић Алас : живот, дело, време : поводом 150 година од рођења / уредници Стеван Пилиповић, Градимир В. Миловановић, Жарко Мијајловић. – Београд : САНУ, 2019
Mihailo Petrović Alas : life, work, times : on the occasion of the 150th  anniversary of his birth / editors Stevan Pilipović, Gradimir V. Milovanović, Žarko Mijajlović ; English translation Tatjana Ćosović ... [et al.]. – Belgrade : SASA, 2019
Михаило Петровић Алас : научни скуп са међународним учешћем одржан у САНУ 2–3. октобра 2018. : поводом сто педесет година од рођења / [уредници Градимир Миловановић, Стеван Пилиповић, Жарко Мијајловић]. –Београд : САНУ : Математички факултет Универзитета : Математички институт САНУ : Друштво математичара Србије, 2019

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ

Говорили: академик Теодор Атанацковић
академик Градимир В. Миловановић
академик Стеван Пилиповић
проф. др Жарко Мијајловић

Уторак, 26. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Караџић : лист за српски народни живот, обичаје и предање / издавач и уредник Тихомир Р. Ђорђевић (1899–1903). – Фототипско изд. / приређивачи Александар Никезић, Данијела Поповић Николић. – Алексинац : Центар за културу и уметност ; Ниш : Огранак САНУ у Нишу, 2018
 Академик Михаило Гавриловић : историчар, архивист и дипломата / [аутор изложбе и приређивач каталога Миљана Ђорђевић]. – Ниш : Огранак САНУ у Нишу, 2018
XXXI међународна конференција о микроелектроници : зборник радова : Ниш, Србија 16–18. септембар 2019. / уредник Нинослав Стојадиновић. – Piscataway, NJ : Electron Devices Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019

Говорили: академик Нинослав Стојадиновић
дописни члан САНУ Мира Радојевић
проф. др Бошко Сувајџић

Уторак, 5. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Грађа о српскохрватским односима и Србима у Хрватској : (1848–1914) / Василије Ђ. Крестић ; уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ : Архив Србије, 2019

Говорили: академик Василије Ђ. Крестић
дописни члан САНУ Славенко Терзић
др Софија Божић

Уторак, 29. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ