Notice: Undefined index: term in /var/www/html/sanu/wp-content/themes/sanu/biblioteka-sanu-tribine-search.php on line 42

Резултат претраге за:


Notice: Undefined index: term in /var/www/html/sanu/wp-content/themes/sanu/biblioteka-sanu-tribine-search.php on line 94

Понешто о Ћопићу / Светозар Кољевић ; приредио Богдан Ракић. – Нови Сад : Академска књига : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018
Дело Милоша Црњанског : (радови са округлог стола, 12. IX 2018) / уредник Миро Вуксановић. – Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018
Српска књижевност данас : (зборник радова са округлих столова 2014–2017) / уредник Миро Вуксановић. – Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018

Поздравна реч: академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду
Говоре: дописни члан САНУ Зоран Пауновић
дописни члан САНУ Јован Делић
др Марко Недић

Уторак, 15. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 20–21. октобра 2016. / уредници Тибор Варади, Биљана Сикимић. – Београд : САНУ, 2018
Роми Србије у XXI веку / уредник Тибор Варади. – Београд : САНУ, 2018

Права националних мањина у уставноправном систему Републике Србије : зборник радова са Округлог стола одржаног 27. новембра 2017. / уредник Тибор Варади. – Београд : САНУ, 2019

Говорили: академик Тибор Варади
др Биљана Сикимић
др Драгољуб Ацковић

Уторак, 8. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : зборник радова / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2019

Говорили: академик Драган Шкорић
академик Владимир Стевановић
проф. др Душан Ковачевић

Уторак, 24. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија. Том 1 = Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингвистичка анализа на релација Србија – Македонија. Том 1 / главни уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ ; уредници првог тома Станислав Станковић, Веселинка Лаброска. – Београд : САНУ ; Скопје : МАНУ, 2018

Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Tаки Фити, председник МАНУ

Говорили: академик Предраг Пипер
дописни члан МАНУ Марјан Марковић
проф. др Рајна Драгићевић

Уторак, 17. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986–2016 / уредници Анатолиј Аркадијевич Турилов, Татјана Суботин-Голубовић, Ирена Шпадијер, Наташа Драгин, Душица Грбић и Катарина Мано-Зиси. – Београд : САНУ, 2018. – (Словенски и српски средњи век / уредник серије Јасмина Грковић-Мејџор ; књ. 1)

Говорили: академик Јасмина Грковић-Мејџор
проф. др Татјана Суботин-Голубовић
др Виктор Савић

Уторак, 3. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ